Anabolické aminokyseliny

BCAA jako nový příslib pro pozitivní ovlivnění hladiny hormonů – zvyšují hladinu testosteronu a snižují množství kortizolu.

Posilovací trénink je sám o sobě stimulem anabolismu, ale nárůst hmoty bude minimální, pokud nebude mít tělo k dispozici odpovídající výživu podporující růst. Jako kulturista jistě víte, že aminokyseliny jsou základními stavebními bloky našeho těla a každá aminokyselina plní specifický úkol. O jedné skupině aminokyseliny – o aminokyselinách s rozvětveným řetězcem (BCAA) – byly napsány stovky článků. Týkaly se především schopnosti těchto látek podpořit regeneraci a budování hmoty.

Vědci z College of Charleston (South Carolina) a Ball State University (Muncie, IN) uvedli, že BCAA hrají v lidském těle i další důležitou roli, neplní tedy jen funkci stavebních bloků. Současně ovlivňují také vylučování hormonů. Výsledky této placebem kontrolované, zkřížené studie byly publikovány v časopise Journal of Strength and Conditioning Research. V rámci studie bylo osm zkušených sportovců (mužů) rozděleno do dvou skupin. Jedna dostávala aminokyselinový suplement (celková denní dávka = 1800 miligramů L-leucinu, 750 miligramů L-isoleucinu, 750 miligramů L-valinu, 2000 miligramů L-glutaminu) a druhá placebo. V průběhu posledního týdne byli účastníci studie podrobeni tréninku o vysoké intenzitě, který zahrnoval procvičení celého těla se zátěží odpovídající 80 % 1RM, od každého cviku prováděli 3 série o 6-8 opakováních.

Vědci zjistili, že skupina, která dostávala aminokyseliny, měla zhruba o 50 % vyšší koncentraci testosteronu v krvi oproti základní hodnotě. Naopak u sportovců, kteří dostávali placebo, byl zjištěn 30% pokles hladiny testosteronu. V porovnání se základními hodnotami se potréninková hladina kortizolu (katabolického hormonu) snížila o více než 1000 % u těch, kteří dostávali aminokyseliny, a narostla o zhruba 1000 % u těch účastníků studie, kteří dostávali placebo. Co se týče dalších rozdílů v hormonálním profilu, hladina kreatin kinázy (marker poškození svalů) po cvičení byla asi o 30 % nižší u aminokyselinové skupiny v porovnání s placebo skupinou. A konečně je tu pro srovnání analýza poměru testosteronu a kortizolu, kdy došlo u aminokyselinové skupiny ke změně oproti základní hodnotě ve výši 1600 %. Na druhou stranu placebo skupina zaznamenala změnu oproti základním hodnotám ve výši – 300 % (poměr hladiny testosteronu a kortizolu).

NÁZOR LÉKAŘE
Nově zjištěné poznatky prokazují, že suplementace aminokyselinami je skutečně velmi přínosná. Zmiňovaná studie je jasným důkazem toho, že aminokyseliny (hlavně BCAA) nejsou pouze základními stavebními bloky, ale také důležitými regulátory anabolických a katabolických hormonů. Na základě těchto zjištění se u sportovců, kteří pravidelně a tvrdě trénují, doporučuje podávat ve formě suplementů glutamin a BCAA.